جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? یک‌بار بی‌بروبرگرد چیزی را که باید خرد شود خرد کنیم #کتاب جنایت و مکافات

یک‌بار بی‌بروبرگرد چیزی را که باید خرد شود خرد کنیم #کتاب جنایت و مکافات یک‌بار بی‌بروبرگرد چیزی را که باید خرد شود خرد کنیم، همین و بس. ? کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: نفرت‌انگیزترین‌چیز آن است که …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? کلام، کردار نیست #کتاب جنایت و مکافات

کلام، کردار نیست #کتاب جنایت و مکافات کلام، کردار نیست. ? کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: نفرت‌انگیزترین‌چیز آن است که همیشه از چیزی اندوهگین هستید! #کتاب جنایت و مکافات من‌خودم اول از همه حاضرم هر چاه مستراحی …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? دروغ گفتن خود آدم بهتراز راست گفتن به شیوه‌ی کَسِ‌دیگری‌ست #کتاب جنایت و مکافات

 دروغ گفتن خود آدم بهتراز راست گفتن به شیوه‌ی کَسِ‌دیگری‌ست #کتاب جنایت و مکافات دروغ گفتن به شیوه‌ی خاص خود آدم تقریباً بهتر از راست گفتن به شیوه‌ی کَسِ‌دیگری است. ? کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: نفرت‌انگیزترین‌چیز …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? آن‌جا که عقل درمی‌ماند، ‌شیطان به یاری‌ات می‌آید #کتاب جنایت و مکافات

آن‌جا که عقل درمی‌ماند، ‌شیطان به یاری‌ات می‌آید #کتاب جنایت و مکافات آن‌جا که عقل درمی‌ماند، ‌شیطان به یاری‌ات می‌آید. ? کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: نفرت‌انگیزترین‌چیز آن است که همیشه از چیزی اندوهگین هستید! #کتاب جنایت …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? اگر به آدم‌ها از همه‌ی جهات نگاه کنیم، آدم‌های خوب زیادی باقی می‌مانند؟ #کتاب جنایت و مکافات

اگر به آدم‌ها از همه‌ی جهات نگاه کنیم، آدم‌های خوب زیادی باقی می‌مانند؟ #کتاب جنایت و مکافات اگر به آدم‌ها از همه‌ی جهات به دقت نگاه کنیم، آیا آدم‌های خوب زیادی باقی می‌مانند؟ ? کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? خودت را دوست داشته باش، چون همه‌چیز در دنیا برپایه‌ی نفع شخصی‌ست #کتاب جنایت و مکافات

خودت را دوست داشته باش، چون همه‌چیز در دنیا برپایه‌ی نفع شخصی‌ست #کتاب جنایت و مکافات خودت را بیش از همه دوست داشته باش، چون همه‌چیز در دنیا بر پایه‌ی نفع شخصی است. ? کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? دروغ می‌گویند و بعد شیفته‌ی دروغ‌شان می‌شوند #کتاب جنایت و مکافات

دروغ می‌گویند و بعد شیفته‌ی دروغ‌شان می‌شوند #کتاب جنایت و مکافات می‌دانی چه‌چیز در این مورد بیشتر از همه آزارم می‌دهد؟ نه این‌که آن‌ها دروغ می‌گویند؛ دروغ گفتن را می‌شود همیشه بخشید؛ دروغ گفتن چیز خوبی است، چون به حقیقت منجر می‌شود. نه، چیزی که آزارم می‌دهد این است که …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? به ارابه‌هایی که برای بشریت نان حمل می‌کنند اعتقادی ندارم #کتاب ابله

به ارابه‌هایی که برای بشریت نان حمل می‌کنند اعتقادی ندارم #کتاب ابله ولی بنده، این حقیر منفور به ارابه‌هایی که برای بشریت نان حمل می‌کنند اعتقادی ندارم. زیرا این گاری‌های نان‌آور، اگر حرکت‌شان براساس اخلاق استوار نباشد قسمت بزرگی از بشریت را در عین خونسری با نانی که می‌آورند از …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? همدردی مهم‌ترین و شاید تنها قانون بقا است #کتاب ابله

همدردی مهم‌ترین و شاید تنها قانون بقا است #کتاب ابله همدردی مهم‌ترین و شاید تنها قانون بقا و هستی بشر است. ? کتاب ابله ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: به ارابه‌هایی که برای بشریت نان حمل می‌کنند اعتقادی ندارم #کتاب ابله …

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? همه دوست دارند رازی را پنهان کنند؟ #کتاب ابله

همه دوست دارند رازی را پنهان کنند؟ #کتاب ابله همه دوست دارند رازی را پنهان کنند. کسی تاب شنیدن حرف رک‌و راست را ندارد. مثلاً آداب معاشرت اینطور ایجاب می‌کند، خیلی احمقانه است. ? کتاب ابله ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: …