جملات زیبا از کتاب‌های مشهور، بیو کتاب، جملات کوتاه ماندگار درباره کتاب‌ها

? عقیده ما را که نمی‌پرسند، ما را اینجور ساخته‌اند #کتاب ابله

عقیده ما را که نمی‌پرسند، ما را اینجور ساخته‌اند #کتاب ابله عقیده ما را که نمی‌پرسند. ما را اینجور ساخته‌اند. ? کتاب ابله ✍️ نویسنده فئودور داستایوفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور ? پیشنهاد: حتی یه‌لحظه هم توی زندگی آدم‌ها به‌اندازه‌ی یه‌عمر ارزش داره #کتاب ابله طبیعت خیلی …